Izobraževalna potovanja

Spoznajte zgodovino in kulturo Uskokov. Številni izobraževalni programi so namenjeni posameznikom, poslovnim skupinam in vsem, ki bi radi vedeli več o zgodovini Uskokov.   Izobraževalna potovanja združujejo prijetno s koristnim. Različni tematski sklopi omogočajo, da izberete sebi primerno potovanje. Mnoga izobraževalna potovanja so primerna tudi za poslovne skupine, saj lahko izboljšate svoje znanje s pozameznih področij ali za teambuilding na inovativen in povsem nov način.  Kaj je dobro vedeti o Uskokih:  Odpravite v Deželo Uskokov in odkrijte njihove šege in navade  iz 17. in 18.stoletja. Nudimo vam drugačne programe, kjer vas bomo popeljali v skrivnosten in še nerazkrit svet življenja Uskokov. Poleg že znanih lepot in gostoljublja Belokranjcev ter Dolenjcev, Vam bomo odkrili novosti, ki smo jih raziskali v zadnjih nekaj mesecev. Izvedeli boste kakšne posledice so na območju pustili turški vpadi in kako so ga zaznamovali Uskoki? Sta jagenjček in pogača belokranjski ali uskoški dobroti? Kako pripravimo pravo turško kavo, s kuhanjem ali praženjem? Turki so prvič vpadli na slovensko ozemlje leta 1408 in vpadali do leta 1526. Slovenijo so oplenili kar 45-krat. 1480. leta je župnik iz Zgornje Štajerske tako opisal grozljivosti turškega vpada: "...božje hiše so spremenili v hleve. Duhovnike so sežigali, potapljali ali drugače morili. Vnekaterih krajih so može in žene z družino vred zvezali in vlekli s seboj. Novorojene otroke so materam trgali iz naročja, jih morili in metali čez plotove... Kar je bilo močnih ljudi, so jihodgnali, slabotnim so odsekali glave ali jih utopili. ..Nihče ni bil varen, ne v hribih, ne v dolinah, če ga ni rešil sam bog. Povsod je bilo na kupe pomorjenih živali in pobitih ljudi in nikogar ni bilo, ki bi jih pokopal. Psi in volkovi so se gostili..." (Vasko Simoniti, Turki so v deželi že, Celje 1990, str. 74) To so bili grozljivi časi. Edino dobro, kar nam je ostalo od teh grozovitih vpadov, je turška kava, čevapi(kofti) in burek, ki so znani skoraj povsod. Turki so bili mongolsko ljudstvo, ki se je v XI. st. umaknilo iz osrednje Azije. Turki Seldžuki so se konstantno selili. V XII. stoletju so na Bližnjem vzhodu osvojili Malo Azijo (današnjo Turčijo) in napredovali, družbeno, gospodarsko in kulturno. Prevzeli so perzijsko in arabsko kulturno dediščino: islam, kulturo in fevdalno ureditev. V XIV.st. se je seldžuška država začeli grupirati. Eno od najpomembnejših na tem območju je vodil Osman. Po njemu so pozneje oimenovali ljudstvo in državo. Njegova prednost je bila dobra organizacija in izjemno disciplinirana vojska. Na bizantskem ozemju in na Balkanu je takrat vladal velik nered. Osman je te nerede izrabil. Njegove čete so začele vpadati. In tako je usoda balkanskih držav bila zapečatena z dvema bitkama na reki Marci 1371 in na Kosovem polju 1389. Osman I. je bil utemeljitelj turškega cesarstva. Množico nomadov je iz plenilcev spremenil v osvajalce. Leta 1290 se je povsem odcepil od Seldžukov in začel osvajalni pohod. Za naše kraje je bil usoden padec Bizanca 1453., saj so od takrat naprej Osmani nadaljevali prodor v Evropo. Leta 1520 je turški prestol zasedel bojeviti sultan Sulejman II. Veličastni (vladal 1520-1566) in si postavil za nalogo, da bo osvojil celotno Srednjo Evropo.  Prvi cilj je bil Beograd, ki je postal turška trdnjava. Veliko Turkov se je takrat naselilo v mesto.  Nekaj let pozneje je Sulejman II. z 200.000 vojaki pri Mohaču uničil ogrsko vojsko. V bitki je padel ogrski kralj. Ni imel potomcev in je en del Ogrov (Madžarov) prosil Habsburžane za pomoč. Drugi del ogrskega plemstva je bil proti temu in prišlo je do razdvojenosti, ki je terjala posledice. Turki so to izkoristili in tako osvojili večino Ogrske in Hrvaške. Ogrsko, češko in hrvaško krono je nosil Ferdinand Avstrijski in tako so Turki postali avstrijski sosedje.   Leta 1529 so Turki prodrli prvič do Dunaja, toda niso prebili čez Meje svoje države je Sulejman razširil tudi na črnomorske in severnoafriške obale ter prevzel skorajvso sredozemsko trgovino. V času Sulejmana II. je Osmansko cesarstvo na višku moči. Turška osvajanja so povzročila ogromno migracij: Iz Bosne in Srbije se je v strahu pred Turki umaknilo pravoslavno prebivalstvo na Hrvaško in slovenske dežele (Bela Krajina, Ptujsko polje). Posledično je bila Bosna opustošena; ker so Turki težili k temu, da je vedno vsa zemlja obdelana, so na izpraznjena območja naseljevali živinorejce Vlahe in pa pravoslavne Srbe. Na meji s Hrvaško so utrdili mejo in tja naseljevali muslimansko prebivalstvo. Hrvaško prebivalstvo se je začelo organizirati. Uskoki so postali pomemben faktor pri obrambi krščanskih meja in vse bolj močna sila, predvsem na obmenjem področju, saj so mnogi že izgubili svoje domačije in družine. V njih se je uselila moč volje in misli. Eni so varovali svoje a drugi v svojih jadeh maščevali in upirali temo, da prebijejo še globje v njihovo državo. Postali so neustrašni! Avstrijci so ustanovili obrambni pas - Vojno Krajino s središčema v Karlovcu in Varaždinu. Njen glavni namen je bil zadržati turški prodor v notranjost. Avstrijci so dali vojakom zemljo ter jih oprostili fevdalnih obveznosti do domačih fevdalcev; podrejeni so bili izključno cesarju. Uskoki (prebegi) so tako branili svojo zemljo, istočasno zadrževali turški prodor in se naseljevali predvsem po Gorjancih (uskoško gorje) in ob reki Kolpi v Beli krajini. Veliko njih je prišlo iz Bosne in Srbije - to je predvsem pravoslavno prebivalsto, ki živi pretežno v črnomaljski občini, toda v tem času je bilo tudi veliko Uskokov Hrvatov, rimokatolikov ali tudi uniatov grkokatlikov, ki danes živijo predvsem v Metliki in okolici, v Žumberku.   Zato je danes zanimivost v Beli krajini in Dolenjski:  V razdalji le 30km lahko vidite: protestansko, rimokatoliško, pravoslavno in grkokatoliko cerkev, ki jo komaj kdo pozna, a je njena zgodovina izjemno močna in zanimiva.  Pokazali vam bomo vse tri in vam pripovedovali o njihovih zgodbah, legendah in vlogi v določenih časih.  Kmetje so okoli cerkva pogosto postavljali obzidja in nastali so tabori. Ko so na hribih zagorele grmade - kresovi, ki so naznanjali prihod Turkov, so se ljudje zatekli znotraj obzidja tabora in se branili na svoj način. V teh bitkah so velikokrat bile tudi ženske glavni akterji. Predvsem v novonastalih uskoških vaseh; skoraj ni bilo Uskokinje brez pripetega meča ali kubure za pasom. Pripet turški jatagan okoli pasu je pomenil trofejo in bil je znak poguma.  Po Sulejmanovi smrti se je turško pleme umiril. Oblast je slabila in država je bila preobsežna za nove gospodarje, predvsem zato, ker so bile evropske države boljše organizirane.  Leta 1571 so Španci, Benečani in Genovežani na morju porazili Turke v bitki pri Lepantu. Na kopnem je prodiranje Turkov zaustavljeno v bitki pri Sisku 1593, kjer je le pest Uskokov skupaj s kmeti premagala ogromno število dobro opremljenih Turkov.  Uskoki so postali pojem poguma in discipline. Zato so jih v svoje dvore vabili fevdalci Francije, Švedske ali tako kot Krabata - Johanna von Schadowitz, Nemci.

Bela krajina in Dolenjska - dežela Uskokov

Podajte se v deželo Uskokov in odkrijte skrivnostno legendo o junaku Johannu von Schadowitzu, znanem pod imenom Krabat. Oglejte si zgodovinske kraje, spoznajte način življenja Uskokov, njihove običaje, šege in navade. Odpravite se na razgibano potovanje, odkrivajte še neodkrite skrivnosti in tradicijo. Pripravili smo vam čudovite 5, 7 in 12 dnevne programe ter vikend dogodke. 

Potovanje po deželi Uskokov

Aktivnosti

Izobraževalna potovanja

Kultura & zgodovina

Etnologija & manjšine

Duhovni turizem

Dogodki & scene

Jeziki & znanja

Športne aktivnosti

Enogastronomija

Mestni turizem

KOLEDAR DOGODKOV

Dežela uskokov

Spoznajte Uskoke in spoznali boste pomembna življenjska vodila, po katerih se lahko ravnamo že vse od davnih dni pa do danes. Zgodba o Uskoku Krabat je zgodba o dobroti, ki živi večno.

Grajska kulinarika in vino

Dogodki & scene

8.05.2017

Etnologija & manjšine

8.05.2017

Življenjske postaje Uskokov

Območje Bele krajine in Dolenjske se ponaša z razgibano kraško pokrajino ob Gorjancih ter ob vznožju reke Krke in Kolpe. V preteklosti je bilo to pogosto sotočje različnih kultur, ne le Uskokov, ki so na področje rimokatoliških in prostestantksih vernikov prinesli še pravoslavje in grško katoličanstvo. Pestra zgodovina Uskokov in prepletanje dinarskih kraških potez s panonskimi se kaže zlasti v podnebju, govorici in narodnih običajih.

Vas Jezernice, kjer je Krabat rojen

15.05.2017

Duhovni turizem

8.05.2017

Motovun je naše priljubljeno izletniško mestece v notranjosti Istre

15.05.2017

Doživetja obiskovalcev

Neprecenljiva izkušnja in toliko doživetij, da se bom zagotovo še vrnil sem.

George: Najbolj všeč mi je bilo, da smo poleg krajev, kjer je nekoč živel Krabat, lahko začutili tudi navade tukajšnjih prebivalcev, poskusili njihove jedi, vino in spoznali njihove navade in običaje. Neprecenljiva izkušnja in toliko doživetij, da se bom zagotovo še vrnil sem.

25.07.2017

preberi več

Potovanje po deželi Uskokov je bilo zame edinstveno doživetje

Elza: Potovanje po deželi Uskokov je bilo zame edinstveno doživetje. Sredi neokrnjene narave smo začutili moč in lepoto, ki je že davno prevevala tukajšnje prebivalce, vključno s Krabatom. Spoznala sem, da njegova moč in plemenitost izhajata iz spoštovanja do življenja v različnih okoliščinah.

25.07.2017

preberi več

Vedno sem si želela videti, od kod izhaja Krabat

Monika: Vedno sem si želela videti, od kod izhaja Krabat, veliki uskoški junak. Kraji, ki smo jih obiskali, še danes navdihujejo s svojo mogočno in skrivnostno lepoto. Če je Krabat v mladih letih jezdil tod naokrog, potem je jasno, od kje mu takšna moč in plemenitost.

25.07.2017

preberi več

E-shop

Izberite svoj spominek, darilo, knjigo in druge izdelke o Uskokih

Video & Audio

Dolenjska

Krabat

Snemanje iz zraka, Bela krajina

Dežela Uskokov

Nov 14, 2017
Bele breze in steljniki
Kaj so stelnjiki?To so kmetijske površine, ki jih poraščajo znamenite bele breze, ponekod rdeči bor, ...
(0)
Nov 08, 2017
Krajinski park v neokrnjeni naravi reke Kolpe
Krajinski park Kolpa se nahaja vzdolž reke Kolpe, znotraj občine Črnomelj. Glavna atrakcija je seveda prav reka ...
(0)
Nov 08, 2017
Krajinski park v neokrnjeni naravi reke Kolpe
Krajinski park Kolpa se nahaja vzdolž reke Kolpe, znotraj občine Črnomelj. Glavna atrakcija je seveda prav reka ...
(0)
Nov 07, 2017
Luksuzne obletnice in poroke v ambientu srednjega ...
Grajsko življenje je vedno povezano s prestižom. Takšna bo tudi Vaša poroka, obletnica ali poročno ...
(0)
Nov 03, 2017
Legenda o mlinarju
Nekoč, ko Črnomelj še ni bil mesto in ni še ni imel imena, je tam prebival bogat, vendar skopuški ...
(0)
Nov 03, 2017
Zlobna metliška grofica
V časih, ko je Metlika bila še vas, je na gradu Pungart vladala zlobna grofica, ki je kmetom jemala vse ...
(0)
Nov 02, 2017
Keltska glamping vas in wellness
Ste tudi vi ljubitelji narave in nemarate velikih mest? Si želite svojo zasebnosti in razkošja? Potem je za ...
(0)
Nov 02, 2017
Belokranjski muzej in metliški grad
Metliški grad je bil prvič omenjen v zapisih iz leta 1456, vendar se predvideva, da je veliko starejši. V ...
(0)
Nov 01, 2017
Poveljnik uskokov je umrl v Metliki
Ivan Lenković je postal poveljnik Vojne krajine in kot takšen postal zelo pomemben za Belo krajino. Kot general ...
(0)
Oct 30, 2017
Črna človeška ribica
Črni močeril ali črna človeška ribica je majhna živalica, ki se skriva v podzemnih vodah Bele krajine in je ...
(0)
Oct 30, 2017
Domača uskoška rakija
Pečenje rakije je stari običaj, ki so se ga posluževali tudi Uskoki. Rakijo so uporabljali v mnoge namene, saj so ...
(0)
Oct 30, 2017
Sač ali peka
Sač ali peka je ena redkih ohranjenih posod za pripravo tradicionalne kuhinje na Balkanu. Ta posoda izhaja iz ilirskih ...
(0)