Žumberak je Uskoško gorje na meji s Slovenijo. Do njega lahko pridemo iz Novega mesta, Šenterneja, Kostanjevice, Brežic, Brezovice ali tudi Radovice v Beli krajini. V njem so se v obdobju od 1530. do 1720. leta naseljevali Uskoki. Prvi val Uskokov so bili vojaki pravoslavne vere iz Srbije. En del njih se je iz Žumberka že kmalu po naselitvi ponovno selili ob Kolpo v današnji občini Črnomelj, večji del pa je pod pritiskom rimokatoliške cerkve sprejela novo različico religije grko-katoliški obred. 

V 17. stoletju je na območje pripeljal kapetan Ivan Lenković Senjske Uskoke. Nekaj potomcev senjskih Uskokov še danes živi v Žumberku. Ivan Lenković je nato odšel služiti na grad Otočec, po smrti pa je bil pokopan v Novem mestu. O Uskokih iz Senja je najbolj poznana knjiga nobelvca Avgusta Šenoa z naslovom: Čuvaj se Senjske roke. 

Žumberak se danes razpostira na 333 km². V njem raste več kot 350 vrst gob. Divje orhideje ali druge zaščitene rastline in zelišča niso popolnoma nič nenavadnega. V tem prečudovitem pragozdnem območju naletimo na neokrnjeno naravo, kjer človeška roka že stoletja ni naredila škode. Območje je varovano. 

Vas Jezernice leži le 5 km od idilične belokranjske vasice Radovice oz. le 12 km od Metlike. Vas je popolnoma zapuščena že približno 35 let, vendar je prav zaradi tega tako čarobna. V njej še danes stoji lipa stara več kot 300 let. Nekateri trdijo, da jo je ravno Uskok Krabat tam posadil preden je odšel v službo nemškemu knezu.