Mitrov temeplj je staro svetišče, ki se nahaja v naravi, nad Rožancem, v bližini cerkvice sv.Jurija.  Ambient,v katerem se spomenik nahaja, še toliko bolj poudari njegovo mistiko. Njegov nastanek sega kar v 2.stoletje. 

Na spomeniku je v skali upodobljeno Mitrovo darovanje. Mirta kleči na biku in ubija mogočno žival. Legenda pravi, da je iz bikove krvi nastalo rastlinstvo, iz njegovega semana pa živalstvo.

Takšni reliefi so bili razširjeni po celem rimskem imepriju in po današnjem slovenskem prostoru. Mitraizem je vera, ki je temeljila na izmenjavanju življenja in smrti ter boju med dobrim in zlim. Svoj vrhunec je dosegla v drugi polovici 3.stoletja, ko je skoraj postal državna vera v rimski državi. Kasneje so ga prepovedali in vničili skoraj vsa svetišča. Mitrej na Rožancu je ostal ohranjen, ker se nahaja na dokaj skritem mestu.

Relief je utpel posledice kislega dežja in lišajev, zato je danes prekrit s steklenim nadstreškom. Na metliškem gradu lahko najdemo njegovo kopijo iz leta 1953.

Rožanec se nahaja med Črnomljem in Semičom. Sredi vasi je urejeno parkirišče, od katerega vas do spomenika loči 400m.