LITOPUNKTURA izhaja iz grškega izraza "LITHOS", kar pomeni kamen in latinske besede za vbod (punktura). Uporablja se za vzpostavitev odnosa do narave, krajine in prostora. To so energetske točke, na ketere so postavljenimi kamniti stebri, ki jih povezujejo nevidne niti. 

Društvo VITAAA za zaščito človeka, narave in prostora je postavilo 27 litopunkturnih kamnov, ki jih najdemo na obeh straneh državne meje vzdolž reke Kolpe od izvira do Bele Krajine ter ob izviru Čabranke.

Na slovenski strani Kolpe so postavljeni v naslednjih krajih:
• Kuželj, Sveta Ana, Petrina, Fara (2), Grad Kostel, Banja loka, Ajbelj, Kobilja jama,  
(Občina Kostel)
• Bosljiva loka, Ribjek, Osilnica  (Občina Osilnica)
• Vrt, Laze pri Predgradu, Predgrad (Občina Kočevje)
• Špeharji (Občina Črnomelj) 
• Rosalnice (Občina Metlika)

Na hrvaški strani Kolpe so v naslednjih krajih:
• Brod na Kolpi, Delnice, Kuželj (Grad Delnice)
• Čabar, Sapatija, Sveta gora, izvir Čabranke (Grad Čabar)
• Skrad (Općina Skrad)
• Ob Lujzijani, Klepeče selo (Općina Brod Moravice)

Obiščite dolino reke Kolpe in napolnite svoje baterije z novo energijo.