Ko sem se rodil, ljudje niso preveč govorili. Delali so trdno in intenzivno molili ves dan. To je bil nevaren čas, posebej za Uskoke.

Vera v Boga nas je obdržala pri življenju. V srednjem veku je Evropa razpadla na več kraljestev. Do 16. stoletja so nacionalne države izoblikovale politične meje. Kaos zaradi verskih vojn v 16. in 17. stoletju pa je povzročil, da so se kraljestva začela združevati v skupnem boju proti skupnem sovražniku.

Uskoki so prišli z juga, v glavnem iz Črne Gore, Bosne in Hercegovine. Prišli so tudi iz hrvaške Dalmacije in Srbije. Izraz "uskoki" v dobesednem prevodu pomeni "tisti, ki so vskočili".

V vojnem času se Uskoki niso nikoli predali, cena za to pa je bila izredno visoka. Moja mama ni nikoli zapustila hiše brez pištole imenovane kubura in meča za pasom. Takoj od mojega rojstva je bilo jasno, da bom branilec vojaške meje. Sem Von Schadowitz, rojen kot Janko Šajatović. Plemstvo obvezuje.