Ali si vedel, da Uskoki niso imeli pokopališč? Uskoki so bili pogosto pokopani v naravi ali pa v cerkvi, če so pripadali plemiški družini, ki je bila pomembna za regijo.


Ponavadi so povedali svojemu najstarejšemu sinu, kje naj ga pokopljejo. Pogosto so si izbrali kakšno staro drevo, ali pa prostor, kjer je bila čudovita razgledna točka. Krst niso vedno uporabljali. Pomembno je bilo, da so Uskoka pokopali oblečenega v uniformo, z mečem ter s krščanskim križem. Roke so položili v molitveni položaj. Včasih so pokojnika zavili v belo laneno platno, ali pa so ga dali v laneno vrečo, ki so jo na koncu zašili skupaj.


Uskoki niso nikoli obiskovali grobov pokojnikov. Smrt je bila zanje del življenja in je predstavljala le prehod v večno življenje, zato niso čutili potrebe po obiskovanju grobov. Zaradi tega, se je dostikrat zgodilo, da sploh niso označili grobov svojih družinskih članov in prijateljev.


V Deželi Uskokov, so arheologi našli okostja 254 oseb, ki so bili pokopani v cerkvi Sv. Nikola v vasi Žumberak. Okostja so od srede 14.st. do konca 18.st.


Odrasli so umirali v povprečju med 30-45 letom starosti, otroci pa med 2-5 letom starosti. Trdno so delali in trpeli zaradi pomanjkanja hrane in posledično lakote. Več kot 20% jih je bilo podhranjenih. Zaradi teh razlogov in bojevanja v ekstremno slabih pogojih, se jim je življenjska doba zelo skrajšala.


Jaz sem umrl star 80 let. To je bila res zelo visoka in lepa starost za tisti čas. Bog je očitno imel zame posebno nalogo. Mogoče je želel, da svetujem kralju Avgustu Močnemu, dokler ne postane kralj Poljske. Jaz sem bil tisti, ki mu je izdelal strategijo, kako na poljski prestol. Nekaj let kasneje sem umrl.