V Belo krajino vabimo,

na Jurjevo, z brezovo vejico.

Vam v hišo s košem prihajamo,

dobrih želja, dajemo jih iz srca.

Hojte! Hojte k nam na Jurjevanje!


Jurjevanje je najstarejši folklorni festival v Sloveniji ter eden najprepoznavnejših kulturnih festivalov v Sloveniji in v tem delu Evrope. Petdnevni festival se odvija v mestu Črnomelj v Beli krajini, deželi belih brez, tople reke Kolpe in bogate kulturne dediščine.


Najstarejši folklorni festival v Sloveniji, Jurjevanje v Beli krajini, je preplet tradicije s sodobnostjo. Temelji na ljudskem folklornem izročilu, tako Bele krajine kot ostalih regij Slovenije, z gostovanjem folklornikov s celega sveta pa tvori multikulturni prostor prijateljstva in sožitja različnih kultur.


Jurjevanje je bilo prvič organizirano leta 1964 in je najprej prikazovalo ljudske plese Bele krajine s konca 19. in začetka 20. stoletja. Z leti se je festival prelevil v sodoben festival, saj je vključil tudi raznolike tradicije sodobnega časa.


Prireditev vabi v objem belih brez in lepotice Kolpe, pod okriljem med ljudmi priljubljene šege pomladanskega prebujanja narave – Jurjevega, po katerem je festival tudi dobil ime. Zeleni Jurij je starodavni mitološki junak, ki prinaša pomlad, srečo in obilje. Sam obred poudarja ponovno rast in začetek novega življenjskega cikla.


Bela krajina je s svojimi brezami, izvrstnimi vini, gastronomsko ponudbo in belimi lanenimi oblekami edinstvena. Stisnjena je med položne, z vinogradi posajene robe Kočevskega Roga in Uskoškega gorja (Gorjancev) ter sledi toku belokranjske lepotice- reke Kolpe.


Tok zgodovine je narekoval, da danes tu v sožitju prebiva pet etničnih skupin, ki pripadajo trem veroizpovedim. Naravna in kulturna dediščina sta lepo ohranjena in vidna, ko se sprehodite skozi majhne vasice, vinorodne gore ter brezove steljnike, v Krajinskem parku Lahinja ter Krajinskem parku Kolpa.


Črnomelj je največje mesto v Beli krajini. Staro mestno jedro se nahaja na nadmorski višini 156 metrov in ga objemata reki Lahinja in Dobličica. V pisnih virih se Schirnomel prvič omenja že v začetku 13. stoletja, konec istega pa je naselje okoli gradu povzdignjeno v trg. V 15. stoletju dobi mestne pravice in postane mesto, ki danes šteje okoli 6.000 prebivalcev.


Črnomaljsko obredje z obredjem Zelenega Jurija in nekatere druge folklorne manifestacije so bili predniki današnjega Jurjevanja v Beli krajini. Črnomelj je lahko izhodišče za krajše ali daljše izlete po Beli krajini.

55. Jurjevanje v Beli krajini ⏐ 20. – 24. junij 2018

Aj, zelena je vsa gora,

zelena je,

aj, zelena je.

Aj, notri raste trava,

diteljina,

aj, notri raste.


V Belo krajino vabimo,

na Jurjevo,

z brezovo vejico.

Vam v hišo s košem prihajamo,

dobrih želja,

dajemo jih iz srca.


Ko zimo znova prežene pomlad,

imam te rad,

s tabo srečen sem in mlad.

Na Jurjevanju se Anka vrti,

pridi še ti,

v kolu se sreča deli.


Na Jurjevanje vas vabimo,

ker ljubimo

Belo krajino.

Zeleni Jurij Vam roko poda,

z Anko želi,

da Jurjevanje živi...