Kdo je bil Krabat – najslavnejši Uskok?

Kot govori legenda, je bil Krabat pogumen deček saških Lužic, ki je naredil toliko dobrega, da so v Nemčiji po njem poimenovali celo regijo. Legenda je nastala po ustnem izročilu resnične življenjske zgodbe človeka s posebnimi znanji, veliko poguma, predvsem pa izjemno dobrega srca in razumevanja potreb malega, revnega človeka ter na drugi strani, močnih, bogatih fevdalcev.

   

Njegovo rojstno ime je bilo Janko Šajatovič, kasneje se je imenoval z nemškim imenom Johann(es) von Schadowitz. Rojen je bil v majhni vasici ob slovenski meji, v pokrajini imenovani Žumberak, ki je tako kot precejšnji del današnje Dolenjske oz. Bele krajine sodil v teritorij Vojne krajine, kamor so se od 16. Stoletja naseljevali Uskoki. Kot mladega vojaka so ga med izbrano vrsto iz Avstro-Ogrske poslali v nemško regijo Saško, kjer je sprva pomagal graditi mline za proizvodnjo moke in izsuševal obsežna močvirnata površja, da so lahko pridelovali poljščine.

     

 

Johann von Schadowitz, imenovani Krabat, je bil znan kot izvrsten bojevnik, ki je bil zelo modre pameti. S svojo iznajdljivostjo mu je uspelo ukaniti turške vojake in iz ujetništva rešiti kneza Johanna Georga II, ki mu je pozneje poklonil velik del njihove regije in ga imel za svojo »desno roko«.  Za njim je služil tudi njegovima naslednikoma Johannu Georgu. III, IV in Friedrichu Augustu I. V tej regiji že od nekdaj prebiva češko-poljska manjšina, Lužiški Srbi, ki jim je veliko pomagal, saj je z lahkoto obvladal njihov jezik, ki je bil zelo podoben njegovemu meternemu jeziku in jim tako pomagal pridobiti svoje pravice na zemlji bahatih nemških aristokratov. Zaradi velikega občudovanja so ga le-ti pozneje tudi pokopali v svoji cerkvi v vasici Wittichenau in dandanes ga častijo kot zaščitnika svojega naroda.