Ivan Lenković je postal poveljnik Vojne krajine in kot takšen postal zelo pomemben za Belo krajino. Kot general je organiziral skoraj celotno obrambo pred turškim vpadom.

  
Odlikoval se je v obrambi Dunaja leta 1529. Od tam se je preselil z družino na Dolenjsko oz Belo krajino. Baron Ivan Lenković je imel posesti med rekama Kolpo in Krko. 
Leta 1558 je prejel na Kranjskem inkolat (pripadnost deželi Kranjski). V tej deželi je bil Lenkovič posestnik oziroma zastavni gospod gradov Otočca, Pobrežja v bližini Adlešičev, Mehovega, Gorenjega Mokronoga in Pogancev. Kronika novomeškega frančiškanskega samostana Ivana Lenkoviča ne opisuje le kot pogumnega vojščaka (bellator fortis), ampak tudi kot velikega dobrotnika frančiškanov.
Najpomembnejši njihov grad je bil grad Pobrežje ob Kolpi, katerega je zgradil kot žumberški glavar. 
 
Eden njegovih pomembnih zaslužkov je bila naselitev Uskokov na jugovzhodni strani Gorjancev. V istem časovnem obdobju je dal zgraditi grad Nehaj v Senju. Naš poslovni partner Ante Španić je o tem posnel dokumentaren film za portal MojZumberak katerega si lahko v nadaljevanju ogledate. Opomba: Filmska dokumentacije je v hrvaškem jeziku.
 
Leta 1569 je Ivan Lenković umrl v Metliki. Pokopan je v Frančiškanski cerkvi v Novem mestu. Na naših potovanjih Vam bomo pripovedovali o njegovih dosežkih in zakaj smo Belo kranjci in Dolenjci danes lahko hvaležni, da je Ivan Lenković takrat prišel živeti med nas in zakaj se želimo turistično povezati z dogodkom "Dani Uskoka SENJ", kamor prisrčno vabimo tudi vas.