Tradicionalni jesenski Dan odprtih vrat v Krajinskem parku Kolpa

 

Tokrat so se organizatorji posvetili razstavi mejnih živali. Obiskovalci so se srečali z osli, ovcami različnih pasem, najatraktivnejši pa so bili pujski, ki s svojo poraščenostjo spominjajo na ovce- mangulice.

Predstavili so nam tudi dela na projektih CLLD (Program razvoja podeželja): Kolpa e-bike in volna, lan, konoplja, prav tako pa tudi na projektih CLLD, ki jih izvajajo LASi po različnih koncih Slovenije in v njih sodelujejo tudi v Krajinskem parku Kolpa: Zgodbe rok in krajev ter Novi izzivi slovenske drobnice.

LAS predstavlja lokalno javno-zasebno partnerstvo na podeželskem območju in je sestavljena iz predstavnikov različnih socio-ekonomskih sektorjev. 

LAS spodbuja trajnostni razvoj z združevanjem razpoložljivih človeških in finančnih virov ter spodbujanjem lokalnih akterjev k izvajanju skupnih projektov in večsektorskih ukrepov.

Pri LAS-ih gre za povezovanje in vključevanje lokalnih partnerjev tako v načrtovanje kot uresničevanje razvoja območja.

V vodenem ogledu je bilo mogoče spoznati tradicionalni uskoški dvor in življenje v njem, obiskovalci pa so lahko sodelovali tudi pri tučnji lanu i konoplje, spletanju konopljinih vrvi, pisanju pisanic, vezenju prtičkov, pletenju, kvačkanju in podobno. Najatraktivnejše je bilo pranje volne ter mikanje z ročnim in električnim mikalnikom.

Po več desetletjih pa so v Beli krajini zopet nasnuli statve z volnenimi vlakni. K temu, v veliki meri pozabljenemu opravilu so pristopili s pomočjo mentorice Alme Vičar, ki se je prišla iz Škofjeloških hribov. Iz nekdanjega centra usnjarstva Vrhnike so se pridružile tudi mojstrice izdelave ovčjih kožuhov. Kot posebnost lahko izdvojimo še lončarstvo Skoliber.  Ponudba na stojnicah je bila bogata in pestra, sodelovali pa so lokalni pridelovalci in mojstri domače obrti.

 

Podobna prireditev bo ponovno organizirana ob Mednarodnem dnevu naravnih parkov 24. maja.