Bela krajina in Dolenjska – dežela Uskokov je pretežno kraška pokrajina ob Gorjancih in ob nogi rek Krka ter Kolpa. Območje je razvito podeželje prepleteno z vinogradi in steljniki v objemu belih brez, gorjanskih zelišč in čiste vode. Razvit je sodoben zdraviliški turizem a naravna in kulturna dediščina daje Beli krajini in Dolenjski prav posebno oz. edinstveno privlačnost. Favna in flora sta tukaj izjemni in raznoliki, verska usmerjenost raznolika, saj je območje mnogokrat v preteklosti bilo sotočje različnih kultur ne le Uskokov, ki so na področje rimokatoliških in prostestantksih vernikov prinesli še pravoslavje in grško katoličanstvo. Slednje cerkve obstajajo v Sloveniji edino in samo na območju Bele krajine.

Pestrost zgodovine Uskokov in prepletanje dinarskih kraških potez s panonskimi se kaže zlasti v podnebju, govorici, in narodnih običajih.

V projekt smo vključili tudi sosednjo Hrvaško in območje zaščitenega naravnega parka Žumberak, saj so meje nekoč potekale drugače in je bilo vse to eno območje. Tudi junak osrednje zgodbe našega projekta Johann Von Schadowitz izhaja od tam. Več o Johann Von Schadowitz-u.

Uskoško gorje Žumberak se razpostira na 333km2. V parku živi danes manj kot 1000 ljudi, v njem najdemo še pragozdove in kraljico bukev Hrvaške. Mnogi pridejo in ob njej meditirajo. Ljudje si v tem nedotaknjenem parku narave polnijo baterije na najrazličnejše načine. Tam najdemo več kot 420 vodnih virov, splapove, več kot 330 vrst gob in in čudovite potoke polnih postrv. Mnogi turisti se vračajo prav zaradi njih. Velike so, slastne in vedno sveže, toda tudi mleko in sir so razlog, da se ljudje, ki enkrat spoznajo ta kraj vedno znova vračajo.

Osredotočili smo se na Uskoke t.i. Krabate, ki so bili iz zgoraj omenjene dežele Uskokov poslani kot plačani vojaki na območje nemške Saške in Pottsdama pri Berlinu. Pokrajino Saško je zaznamoval prav Johann Von Schadowitz, ki je v zahvalo za svoje zasluge, prejel del te pokrajine. Po njem so jo poimenovali regija Krabat. Od leta 2000 so tam razvijali turizem, na temelju zgodbe o Uskoku Von Schadowtizu. To je tudi razlog, zakaj smo se v tem projektu povezali z njimi.