OKUSITI BELO KRAJINO-

KDAJ IN KAKO?

Prof.dr. Janez Bogataj

V ponedeljek, 14.5.2018 je bilo v Gostišču Kapušin na Krasincu s strani RIC Bela krajina, TD Vigred (TIC Metlika) in KC Semič (TIC Semič) organizirino predavanje gospoda prof. dr. Janeza Bogataja z naslovom OKUSITI BELO KRAJINO- KDAJ IN KAKO?

Predavanje je bilo namenjeno vsem ponudnikom gostinjskih storitev, ponudnikom izdelkov lokalne samooskrbe, turističnim vodnikom in ostalim, ki delajo v turističnem sektorju v Beli krajini.

Po besedah prof. dr. Janez Bogataj je izjemno pomembno, da se predstavljamo pod enotno blagovno znamko (kulinarika, produkti, storitve, nastanitveni obrati, prireditve,...), ki bi bila del certifikatnega sistema.

V Sloveniji imamo 24 gastronomskih regij z 366 značilnimi jedmi, ki so del tako imenovane kulinarične piramide. Za gastronomsko regijo je značilno, da ima zaščiteno geografsko poreklo (v Beli krajini je lep primer belokranjska pogača) in je tesno povezana naravna in kulturna dediščina na eni strani ter kulinarika in gastronomija na drugi. Kulinarika je danes zagotovo v svetu pojem. V letu 2018 Slovenija vstopa v European region of gastronomy.


				24 slovenskih gastronomskih regij			
				Gastronomska regija Bela krajina

Kulinarično piramido dobimo tako, da iz množice jedi, ki najbolje predstavljajo posamezno regijo, naredimo reprezentativen izbor. Pomembno je, da ne pozabimo upoštevati štiri letne čase in sledljivost živil. Na dnu piramide je gastronomska banka, na sredini jedi mikroregij (občin) in na vrhu reprezentativne jedi.


				Kulinarična piramida

Strategija belokranjske kulinarike je po besedah prof. dr. Janeza Bogataja še v izdelavi.

Vsekakor bomo še naprej spremljali izdelavo strategije in se bomo z veseljem udeležili tovrstnih predavanj, ki bodo dvignila belokranjsko kulinariko na višji nivo. Smiselno bi bilo zastaviti za celotno regijo enoten plan- enotno blagovno znamko, kateremu bi se vsi poskusili čimbolj približati in izpolniti. Turistični programi agencije Von Schadowitz je tudi  že razvila seznam uskoških jedi. Oni so pomemben del ponudbe.